دلم برای مداد سفید میسوزد.....!!!!‌

ﭘﯿﺮ ﺷﺪﻡ ﺁﺧﺮ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﻡ

ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﻣﺪﺍﺩ ﺳﻔﯿﺪ ﺗﻮ ﺟﻌﺒﻪ ﻣﺪﺍﺩ ﺭﻧﮕﯽ ﭼﯽ ﺑﻮﺩ؟

 ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ !!

ﻣﺜﻞ ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﺁﺩﻣﺎ ....

ﺑﻪ ﺟﺮﻡ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺭﻧﮓ ﻧﺪﺍﺭن ﻭ ﺧﺎﻟصن....

.

.

.

چه متن زیبایی!!!..اما یه کم که عمیق بشیم،میبینیم که جای سوال داره...

مگه میشه چیزی درین دنیا بی خاصیت باشه

نمیدونم شما چقدر این متن رو قبول دارید...اما عالی میشه اگه نظرتون رو در مورد مداد سفید بگید.ممنوم