میان دل زعشقت لاله باغیست .

بحمداله که قلبم مست ساقیست .

بساط گریه را آماده سازید.

که یک شب تا محرم وقت باقیست

السلام علیک یا ابا عبداله الحسین (ع)