تو همان چیزی را جذب می‌کنی که هستی!

می‌خواهی چیز متفاوتی جذب زندگی تو شود؟

راه حل ساده است؛ متفاوت شو!
نمی‌شود اخلاقت، رفتارت، کلامت، نشست و برخاست‌هایت یک چیز باشد و رویاها و آرزوهایت چیز دیگر.

تو باید با آرزوهایت در یک طیف قرار بگیری.
کلامت، رفتارت و ... همگی باید بوی رویاهایت را بدهد.
باید هزاران بار در روز از همان کلمات رویاهایت در گفتگوهای روزمره استفاده کنی..

متفاوت شو!
تو قادر به بدست آوردن هر آنچه که می‌خواهی هستی! متفاوت شو و نتیجه‌ای متفاوت بگیر!