از رهنمودهای مرحوم حاج آقا دولابی
رضوان الله تعالی علیه
درهر شبانه روز لا اقل یک سجده ی طولانی داشته باشید. هیچ عبادتی مثل سجده نیست
هر وقت فکر کردی واز خودت زشتی دیدی  استغفار کن زشتی را پاک می کند.
وقتی زیبایی دیدی بر پیامبر وآلش صلوات بفرست زیبایی را زیاد می کند
  واجبات را با اعتبار می کند وزیبایی هم می آورد.خلق در جهنمند با واجبات از جهنم بیرون می آیند و با مستحبات به مدارج بهشت نایل می شوند. ...عمل مستحبی مثل هدیه وپیشکش برای دوست است که ایجاد دوستی می کند
تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها خواطر را زایل می کند
بیداری بین الطلوعین را ازدست ندهید
یکی از چیزهایی که طعمش زیر دندانم مانده بیداری بین الطلوعین است که از ساعات بهشتی است ودر آن موقع فضا آرام است
ذکر را هرچه آرام تر وآهسته تر بگویی بهتر به آسمانها ربط پیدا می کند. حتی اگر بالب هم نگویی راه به جایی پیدا می کند که انبیای سلف هم راه پیدا نکردند. به قول آن شاعر:" خودبه خود گوینده ی ایاک نعبد نستعینم"
هر وقت عطسه کردیدست ها را رو به آسمان بلند کن وبگو: إنی آمنت بربکم فاسمعون وصلی الله علی محمد وآل محمد. از این ذکر تو ملکی خلق می شود که به غیب الغیوب می رود برای تو عبادت وذکر خدا می کند
دو سه شب نیمه های شب را بیدار بمان ونماز شب بخوان بعد از آن اگر توانستی دیگر نماز شب نخوان. دو سه روز روزه بگیر پس از آن اگر توانستی دیگر روزه نگیر. سایراعمال خیر هم به همین ترتیب. کار ما خیلی کم است. کارما همان دوسه بار اول انجام دادن است.

برگرفته از مصباح الهدی
استاد مهدی طیب