بار الها از کوی تو بیرون نشود پای خیالم

۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «عمو میگه» ثبت شده است

عمو میگه...10

عمو میگه

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
بنده خدا

عمو میگه زمان شاه...9

عمو میگه

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
بنده خدا

عمو میگه زمان شاه...8

عمو میگه

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
بنده خدا

عمو میگه زمان شاه...6

۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
بنده خدا

عمو میگه زمان شاه...5

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
بنده خدا

عمو میگه زمان شاه...4

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
بنده خدا

عمو میگه زمان شاه...3

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
بنده خدا

عمو میگه زمان شاه...عکس نوشته2

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
بنده خدا

عمو میگه زمان شاه...عکس نوشته

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
بنده خدا