بار الها از کوی تو بیرون نشود پای خیالم

۵۲ مطلب در اسفند ۱۳۹۳ ثبت شده است

ألَم یَعلَم بأنَّ اللهَ یَری؟

پدری، دفتر مشق فرزندش رو که خیلی تمیز و مرتب بود نگاهی کرد و گفت:
فرزندم! چرا توی این دفتر، حرفای زشت ننوشتی؟ چرا کثیفش نکردی؟ چرا خط خطیش نمیکنی؟
پسر با تعجب گفت:
بابااااا ! چون معلم هر روز نگاه میکنه و نمره میده.
پدر گفت: آفرین! دفتر زندگیت رو مثل این دفتر، پاک نگه دار، چون معلمی هست و هر لحظه داره نگاه میکنه و بهت نمره میده!

ألَم یَعلَم بأنَّ اللهَ یَری؟ « آیا انسان نمیدونه که خدا داره می بینه؟ » علق/۱۴

 وضعیت دفتر ما چطوره؟

۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
بنده خدا

خدا به مو میرساند اما نمى برد!!

حاج آقا پناهیان درمورد فرزندآوری:


بسم الله الرحمن الرحیم
استاد پناهیان:

تمام پسرها در داستان مصر سر بریده شدند ،
یک مادر زایمان کرد ، آنهم انداخت در دریا!
آنهم شد موسى ع !
آنهم رفت در خانه ى فرعون!! خداوند اینچنین است دیگر!!
به مو میرساند اما نمى برد!!
میخواهد بگوید همه کارهارا خودم کردم
یکى از جاهایى که خدا دارد به مو میرساند چیست ؟
موضوع جمعیت است!
خداوند میخواهد با چه نجات بدهد ؟؟
با شیعیانى که محض رضاى خدا ازدواج بکنند ، محض رضاى خدا بچه دار بشنوند ،
خدا خواسته نسل آخرى که ان شاالله میخواهد به ظهور حضرت برسد ، حضرت به چهره ى آن جوانها که نگاه میکند مى بیند به به ! اینها پدرو مادرشان بخاطر امام زمانشان ازدواج کردند ، بخاطر قدرت اسلام بچه دار شدند ، اصلا نور در چهره شان میبارد
انگار میخواهد یک چنین نسلى درست بشود!
زندگى را راه بینداز ، بخاطر امام زمان!
شما هم باید یک جهادى در راه خدا بکنید!
الان یکى از مجاهدت ها خانواده تشکیل دادن است!
الان یکى از مجاهدت ها بچه دار شدن است !
آقاى شما اشاره کردند ، بیشتر ازاین هم توضیح لازم نیست ، وقتى آقاى تو درمورد تهدید نسل دارد صحبت میکند یعنى تو باید بگیری مطلب را!! نه آن کسی که لقمه حرام به خانه اش میبرد ، تو باید بگیری...

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
بنده خدا

ملا نصرالدین ...الاغ...ایرانسل

ملانصرالدین از کدخداى ده ﻳﮏ ﺍﻻﻍ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ١٥ درهم خرید و ﻗﺮﺍﺭ ﺷﺪ ﮐﻪ کدخدا ﺍﻻﻍ ﺭﺍ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﺪﻫﺪ...

ﺍﻣﺎ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ کدخدا ﺳﺮﺍﻍ ملانصرالدین ﺁﻣﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ:

« ﻣﺘﺄﺳﻔﻢ ملا, ﺧﺒﺮ ﺑﺪﻱ ﺑﺮﺍﺕ ﺩﺍﺭﻡ. ﺍﻻﻏﻪ ﻣﺮﺩ!»

ملانصرالدین ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ : « ﺍﻳﺮﺍﺩﻱ ﻧﺪﺍﺭﻩ . ﻫﻤﻮﻥ ﭘﻮﻟﻢ ﺭﻭ ﭘﺲ ﺑﺪﻩ. »

کدخدا ﮔﻔﺖ : «ﻧﻤﻲﺷﻪ !ﺁﺧﻪ ﻫﻤﻪ ﭘﻮﻝ ﺭﻭ ﺧﺮﺝ ﮐﺮﺩﻡ»

ملا ﮔﻔﺖ: «ﺑﺎﺷﻪ. ﭘﺲ ﻫﻤﻮﻥ ﺍﻻﻍ ﻣﺮﺩﻩ ﺭﻭ ﺑﻬﻢ ﺑﺪﻩ.»
کدخدا ﮔﻔﺖ: «ﻣﻲﺧﻮﺍﻱ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﭼﻲ ﮐﺎﺭ ﮐﻨﻲ؟»

ملا ﮔﻔﺖ: «ﻣﻲﺧﻮﺍﻡ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﻗﺮﻋﻪﮐﺸﻲ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﮐﻨﻢ.»

کدخدا ﮔﻔﺖ: «مگر میشه ﻳﻪ ﺍﻻﻍ ﻣﺮﺩﻩ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻗﺮﻋﻪﮐﺸﻲ ﮔﺬﺍﺷﺖ!»

ملا ﮔﻔﺖ: « ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﮐﻪ ﻣیشه. ﺣﺎﻻ ﺑﺒﻴﻦ. ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﮐﺴﻲ ﻧﻤﻲﮔﻢ ﮐﻪ ﺍﻻﻍ ﻣﺮﺩﻩ.»

ﻳﮏ ﻣﺎﻩ ﺑﻌد کدخدا ملانصرالدین رو ﺩﻳﺪ ﻭ ﭘﺮﺳﻴﺪ: «ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﺍﻻﻍ ﻣﺮﺩﻩ ﭼﻪ ﺧﺒﺮ؟»

ملا ﮔﻔﺖ: به ﻗﺮﻋﻪﮐﺸﻲ ﮔﺬﺍﺷﺘﻤش و اعلام کردم فقط با پرداخت ٢ درهم در قرعه کشی شرکت کنید و به قید قرعه صاحب یک الاغ شوید . به ٥٠٠ نفر ٥٠٠ ﺑﻠﻴﺖ ٢ درهمى ﻓﺮﻭﺧﺘﻢ ﻭ ٩٩٨ دﺭهم ﺳﻮﺩ ﮐﺮﺩﻡ.»
کدخدا ﭘﺮﺳﻴﺪ: «ﻫﻴﭻ ﮐﺲ ﻫﻢ ﺷﮑﺎﻳﺘﻲ ﻧﮑﺮﺩ؟»

ملا ﮔﻔﺖ: «ﻓﻘﻂ ﻫﻤﻮﻧﻲ ﮐﻪ ﺍﻻﻍ ﺭﻭ ﺑﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ. ﻣﻦ ﻫﻢ ٢ درهمش ﺭﻭ ﭘﺲ ﺩﺍﺩﻡ.

و این شد که همراه اول و ایرانسل جریان پیامک های شرکت در مسابقات رو راه انداختن.....!!

کربلایی

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
بنده خدا

در اعمال عبادی هم زیاد عبادت کردن چندان ارزش ندارد، بلکه...

در بازار چوب فروش ها، در هر حجره روزی چند کامیون چوب معامله می شود ولی در پایان روز که سؤال کنی چقدر کاسبی کرده اید، می گویند مثلا ده هزار تومان. اما یک منبّت کار، تکّه ای از آن چوب ها را می گیرد و حسابی روی آن کار می کند و بر روی آن نقش می اندازد و همان تکّه چوب را صدهزار تومان یا بیشتر می فروشد. گاهی اوقات آن قدر نفیس می شود که نمی شود روی آن قیمت گذاشت. در اعمال عبادی هم زیاد عبادت کردن چندان ارزش ندارد، بلکه روی عمل حسابی کار کردن و آن را خوب از کار در آوردن و حقّ آن را ادا کردن نتیجه بخش است.

عارف ربانی حاج محمد اسماعیل دولابی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
بنده خدا

قلب هایمان به ده دلیل مرده است

قلب هایمان به ده دلیل مرده است

اول : خدا را شناختیم ولیکن حقش را ادا نکردیم..
دوم : گمان بردیم که پیامبر خدا رو دوست داریم سپس سنتش را ترک نمودیم..
سوم : قرأن را قرائت کردیم ولی بدان عمل نکردیم..
چهارم : نعمت خدا را خوردیم ولی شکرش را بجا نیاوردیم..
پنجم : گفتیم شیطان دشمن ماست ولی با او در امور توافق کردیم..
ششم : گفتیم بهشت حق است ولی برای رسیدن به آن کوشش نکردیم..
هفتم : گفتیم جهنم حق است ولی از آن نگریختیم.
هشتم : دانستیم مرگ حق است اما برای آن آماده نشدیم..
نهم : به عیب مردم مشغول گشتیم و عیب خویش را فراموش کردیم..
و دهم : مردگانمان را دفن کردیم ولی عبرت نگرفتیم ....

 کربلایی

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
بنده خدا

خدادرقلب ما،خانه ای دارد ...

پیش ازاینهافکرمیکردم خدا،خانه ای داردمیان ابرها،حکم میراندبه تلخی رو به ما،سخت میگیردبه مابعد از دعا، دیر فهمیدم خدادرقلب ما،خانه ای دارد به شکل ابرها،اشک میریزد ز دلتنگی ما؛مینوازد دیده ی گریان ما...
کربلایی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
بنده خدا

دوکوهه " سین ندارد اما !

" دوکوهه " سین ندارد اما !

ساختمانهایش ، سحرگاهانی را به خاطر دارد که رزمندگان ، با نوای دلنیشن مناجات نورایی همدوش ِستارگان ،
 همپای فرشتگان و در کنار ِماه ،
با خدا سخن میگفتند..
.
.
" فکه " سین ندارد اما !

سجده های بسیجیانی را به خاطر دارد که با سربندهای سبز و سرخ ،
سرهایشان را به خدا سپردند و با ندای" اعرلله جمجمتک " به دیدار معشوق شتافتند ..

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
بنده خدا

یک بعدازظهر تابستان باشد...


یک بعدازظهر تابستان باشد...
باغچه را آب دهیم..
فرشی بیاندازیم روی ایوان...
بوی خاک و آب و گل و برگ انگور!!!
ماهی ها را نظاره کنیم در حوض میان حیاط که دنبال هم میدوند و فریاد شادیشان در کل حیاط میپیچد!!!
صدای خنده همسایه ها را بشنویم و دلگرم باشیم که این حوالی مردم هنوز هم قهقهه میزنند...پدر بیاید و طالبی های خنک را یک به یک قاچ کند...
و ما بدون تمام ژست های روشنفکرانه با دست یکی یکی برداریم و از عطر خوشش لذت ببریم.
دلم آن روزهایی را میخواهد که وقتی کنار هم می نشستیم هیچ کداممان در بند گوشی های همراهمان نبودیم...
صحبت از تکنولوژی های به روز و عکس های فیس بوکی دوستان نبود!!!
آن روزهایی که تلفن هایمان بیشتر زنگ میخورد و بدون آنکه شماره ای بیافتد از صدای دوستانمان به وجد می آمدیم و هیچ وقت از ذهنمان خطور نمیکردکه "حوصله اش را ندارم" ...
آن روزهایی که آیفون تصویری نبود برای باز کردن در باید از حیاط میگذشتی چه ذل تابستان چه در یخبندان زمستان!!!
امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حیف!!!
همه شان گذشتند از آن خانه چیزی نمانده... ‌

 کربلایی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
بنده خدا

اطلاعیه مهم!!!

سـلـام عـلـیـکـم;

نشر مطالبی که متاسفانه ما هم اول باور کردیم. اما حقیقت اینه در چـنــد روزِ گــذشــتــه شــاهــدِ انـتـشـارِ شـایـعـاتـی در خـصـوصِ سـردارِ رشـیـدِ سـپـاه،حـاج قـاسـمِ سـلـیـمـانی بـودیـد و بـودیـم ... هــمــان داســتـــانِ مــضــحــک و مـسـخـرهء نـمـازِ جـمـعـهء ابـوبکـر الـبـغـدادی و ...
مـتـأسّـفــانــه ایـن شــایـعــات رادشـمـنـانِ احـمـق مـیــســازنــد و  دوســتــانِ سـاده و بـی بـصـیــرتهـم مـنـتـشـر مـی کـنـنـد.
دوسـتـان! در ایـن شـایـعـه سـعـی شـده تــا شـخـصـیّـتِ مـهـمّـی هـمـچــون حـاج قـاسـم را تـبـدیـل کـنـد بــه شـخـصـی کـه در صـفِ سـوّم نمازِ
جـمـعـهء الـبـغـدادی طـوری خـود را پـنـهـان کـرده بـوده کــه هـیــچ کـس مـتـوجـّهِ حـضـورِ وی نشـده!!
دقّــت کـنـیـد کــه وقــتـی ایـــن شـایـعـه پـخــش مـیـشــود داوری ها و قـضـاوتـهـا بـه کـدام سمـت سـوق داده مـی شـود!؟
حـاج‌قـاسـمـی کـه‌هـر روز در صفِ مـجـاهـدانِ راهِ خـدا حـاضـر میشود و بـه فـرمـانـدهـیِ ایـن جـبـهـــهء عـظـیـم مـشـغــول اسـت اصــلـاً
چـرا بـایــد بــه نـمــازِ جــمــعــهء ابـوبـکـر الـبـغـدادی بـرود؟؟؟!!!
بـا چـه هـدفـی؟؟!

دوسـتـانِ عـزیـز و هـمـسـنـگـر! وقـتـی نـسـبـت بـــه یــک خـبـــر مـشـکـوک هـسـتـی لـطـف کــن و تـحـتِ هـیـــچ شـرایـط آن خـبـر را
مـنـتـشـر نـکـن.
 سـلـامـتـیِ تـمـامــیِ
 مـجـاهـدانِ راهِ الـلّـه
 صـــــلـوات
( رَصَـــــد )

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
بنده خدا

صدای خدا

نگذارید!!!

 صدای دنیا ،شما را از شنیدن

 صدای خدا باز دارد...

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
بنده خدا