بار الها از کوی تو بیرون نشود پای خیالم

۳۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «جملات زیبا» ثبت شده است

متفاوت شو!

تو همان چیزی را جذب می‌کنی که هستی!

می‌خواهی چیز متفاوتی جذب زندگی تو شود؟

راه حل ساده است؛ متفاوت شو!
نمی‌شود اخلاقت، رفتارت، کلامت، نشست و برخاست‌هایت یک چیز باشد و رویاها و آرزوهایت چیز دیگر.

تو باید با آرزوهایت در یک طیف قرار بگیری.
کلامت، رفتارت و ... همگی باید بوی رویاهایت را بدهد.
باید هزاران بار در روز از همان کلمات رویاهایت در گفتگوهای روزمره استفاده کنی..

متفاوت شو!
تو قادر به بدست آوردن هر آنچه که می‌خواهی هستی! متفاوت شو و نتیجه‌ای متفاوت بگیر!

۳ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
بنده خدا

شجاعت

در هر مسیری که باشی
عده ای هستند که به تو می گویند اشتباه می کنی
در مسیر به موانعی برمیخوری که باعث می شود احساس کنی حق با آنهاست
ادامه حرکت در چنین شرایطی چیزی است که شجاعت  می خواهد.

۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
بنده خدا

ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﺳﻠﻮﮎ ﺍﺳﺖ!

ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﺳﻠﻮﮎ ﺍﺳﺖ!
ﯾﮏ ﻧﯿﺎﺯ...
ﻧﯿﺎﺯﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﺩﻡ ﮔﻤﺸﺪﻩ ﺍﻣﺮﻭﺯ
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﺳﺖ
"ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻨﯿﻢ ﺁﺩﻣﻬﺎﯼ ﺧﻮﺏ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﻧﺨﻮﺍﺳﺘﻨﺪ ﻫﻔﺖ ﺧﻂ ﺑﺎﺷﻨﺪ"
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺘﺎﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﭘﺸﺖ ﻫﺮ ﻟﺒﺨﻨﺪﺷﺎﻥ، ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺭﻧﺠﯽ ﺑﻪ ﺩﻭﺵ ﺩﻝ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﺩﻭﺳﺘﺘﺎﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ؛
ﻻ‌ﺑﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻨﺪ!
ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺣﺮﻣﺖ ﺍﺳﺖ، ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻧﯿﺴﺖ
ﺧﻠﻮﺹ ﺍﺳﺖ، ﺭﻧﮕﺎﺭﻧﮓ ﺷﺪﻥ ﻧﯿﺴﺖ
ﺻﻔﺎﯼ ﺩﻝ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻼ‌ﻫﺖ ﻧﯿﺴﺖ
ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﺪﺍﺭﯾﻢ.
ﺑﯽ ﺭﯾﺎ، ﭘﺎﮎ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻻ‌ﯾﻖ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
بنده خدا

کاش یادمون نره ...

گاهی زندگی سخت است و گاهی ما سخت ترش میکنیم . . .
گاهی آرامش داریم، خودمون خرابش میکنیم . . .
گاهی خیلی چیزارو داریم اما محو تماشای نداشته هامون میشیم . . .
گاهی حالمون خوبه اما با نگرانی فردا خرابش میکنیم . . .
گاهی میشه بخشید اما با انتقام ادامش میدیم . . .
گاهی میشه ادامه داد اما با اشتیاق انصراف میدیم . . .
گاهی باید انصراف داد اما با حماقت ادامه میدیم . . .
و گاهی . . . گاهی . . . گاهی . . . تمام عمر اشتباه میکنیم و نمیدونیم یا نمیخوایم... بدونیم. . . .
کاش بیشتر مراقب خودمون، تصمیماتمون و گاهی . . . گاهی های زندگیمون باشیم . . .
کاش یادمون نره که فقط:

یکبار زندگی میکنیم...

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
بنده خدا

اصالت

اصالت یعنی :

 نتونی به کسی خیانت کنی، نتونی دل بشکنی، نتونی دورو باشی، نتونی آدما رو بازی بدی و ...

یعنی برای خودت یک چهار چوب محکم اخلاقی داشته باشی !

چهارچوبی که خودت ، با جهان بینی خودت ، برای خودت تعریف می کنی .

بنابر این ، کسی که چهارچوب اخلاقی داره ، اصالت داره.

اصالت رو نه می شه به ارث برد ، نه می شه خرید ، نه می شه اداشو درآورد ، و نه می شه با بزک و دوزک ظاهری ، بهش رسید .

اصالت واقعی ، به محیط زندگی ما ، تربیت ، و '"تلاش فردی ما برای دونستن'" ، و تغییر در جهت انسان بهتر شدن ، بستگی داره .

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
بنده خدا

ﺧﺎﺭﻫﺎﯼ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﮔﻠﻬﺎﯼ ﻓﺮﺩﺍﯾﻨﺪ.

ﺷﺨﺼﯽ ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﺩﻭ ﭼﯿﺰ ﺧﻮﺍﺳﺖ:
ﯾﮏ ﮔﻞ ﻭ ﯾﮏ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ
ﺍﻣﺎ ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩ ،
ﯾﮏ ﮐﺎﮐﺘﻮﺱ ﻭ ﯾﮏ ﮐﺮﻡ ﺑﻮﺩ!

ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪ
ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺍﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﻦ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻬﯽ نمی کند
ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﮔﺬﺷﺖ ...
ﺍﺯ ﺁﻥ ﮐﺎﮐﺘﻮﺱ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺧﺎﺭ ﮔﻠﯽ ﺯﯾﺒﺎ ﺭﻭﯾﯿﺪﻩ ﺷﺪ
ﻭ ﺁﻥ ﮐﺮﻡ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺍﯼ زیبا شده بود

ﺍﮔﺮ ﭼﯿﺰﯼ ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﺧﻮﺍﺳﺘﯿﺪ ﻭ ﭼﯿﺰ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮﺩﯾﺪ،
ﺑﻪ ﺍﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﮐﻨﯿد ...
ﺧﺎﺭﻫﺎﯼ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﮔﻠﻬﺎﯼ ﻓﺮﺩﺍﯾﻨﺪ.

۱ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
بنده خدا

توکل

توکل چه کلمه زیبایی ست "تو" و "کل"...

وقتی "تو" ، "کل" را داری .. به چه می اندیشی؟

ناراحت چه هستی ؟ وقتی با کلْ ، هستی.. با کل دنیا .. با کل جهان هستی.. دلت قرص باشد.. چه زیباست "توکل"!

توکل یعنی : اجازه دادن به خداوند که خودش تصمیم بگیرد. تنها خداوندست که بهترینها را برای بندگانش رقم میزند. فقط بخواهیم و آ رزو کنیم، اما پیشاپیش شاد باشیم وایمان داشته باشیم که رویاهایمان همچون بارانی در حال فرو ریختن اند. پیشاپیش شاد باشیم و شکرگزار ! چرا که خداوند نه به قدر رویاهایمان بلکه به اندازه ایمان واطمینان ما انسانهاست، که می بخشد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
بنده خدا

گاهی تو را گم میکنم...

خدای من...
نمیدانم گاهی کجای دنیا گم ات میکنم...
در هیاهوی بازار ...
در خستگی هنگام نماز !
در وسوسه های نفس ام...
نمیدانم....
اما ،  گاهی  تو را گم میکنم
مثل کودکی که در  بازار دستان مهربان مادرش را  رها کرده  به تماشای عروسکی مشغول است...!
بعد میبیند مادرش نیست و هیچ عروسکی او را خوشحال نمیکند...!
به کودکی ام بنگر.....
    هرچند خودم تو را گم میکنم
         اما ،تو پیدایم کن.....

۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
بنده خدا

عاشقانه و خالصانه

  

خدایا هرگاه عاشقانه خواندمت
عاشقانه تر جواب دادی

هرگاه خالصانه تمنایت کردم
مشتاقانه تر اجابت کردی

چه روزها که ندیدمت ولی تو دیدی...
چه زمانها که نخواندمت ولی تو خواندی...

چه حکمتی ست در خدایی تو که این چنین مهربانی میکنی...

خدایا به برکت وجودت نیازمندم
بیا به مهربانى و بزرگیت ساکن همیشگی قلبم باش

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
بنده خدا

سجده کن...

سجده کن...
بطری وقتی پر است
و می‌خواهی خالی اش کنی, خمش می‌کنی.
هر چه خم شود خالی تر می‌شود, اگر کاملا رو به زمین گرفته شود, سریع تر خالی می‌شود.

دل آدم هم همین طور است، گاهی وقت‌ها پر می‌شود از غم، از غصه، آن هم به خاطر حرف‌های
دیگران؛ طعنه‌های دیگران، ...

هر گاه دلت پر شد از غم و غصه ها ؛ خم شو و به خاک بیفت.
سجده کن؛ ذکر خدا بگو ; این موجب می‌شود تو خالی شوی تخلیه شوی سبک شوی؛
این نسخه‌ای است که خداوند برای پیامبرش پیچیده است:
ما قطعا می‌دانیم اطلاع داریم، دلت می‌گیرد، به خاطر حرف‌هایی که می‌زنند؛
سر به سجده بگذار و خدا را
تسبیح کن.

۰ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
بنده خدا