از سیاسی ترین احادیث مولا علی (ع)

لَا تَعْقِدْ عَقْداً تُجَوِّزُ فِیهِ الْعِلَل :

امیرالمؤمنین علی(ع) :

مبادا با دشمن قراردادى را امضاءکنید که قابل تفسیر باشد، و راه بهانه گیری و فریب در آن باز باشد!

نهج البلاغه . نامه

53