ولادت با سعادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام برشیعیان مبارک.

عجب دردانه ایست حسن...
که خالقش همه ساله
دو هفته قبل از میلاد و
دو هفته بعد از میلادش
سراسر هستی را میهمان میکند.
صدای قدم هایش می آید...

اول امام زاده عالم شما شدی
شیرینی تمامی اهل کسا شدی

زیباترین ترانه مادر بدون شک
آقا فقط شما حسن مجتبی شدی

ای جلوه ای ز نور خداوند عالمین
آقا ترین کریم، تو بعد از خدا شدی

یک روز با جزامی روز دگر فقیر
اصلا شما برای گداها سوا شدی

صلحت زمینه ساز قیام برادرت
پایه گذار فتح، تو در ابتدا شدی

پلکی به هم زنی دل سنگ آب می شود
بر قلب زنگ خورده ما کیمیا شدی

گویا که جنس ماتمتان فرق می کند
حتما برای مادرت آقا عصا شدی

می بینم آن دمی که شما نیز صاحب
یک صحن باشکوه شبیه رضا ع شدی

بی بهره از فروغ ولایت تو یا حسن
مشمول این حدیث پیمبر نمی شود
فرمود دیده ای که کند گریه بر حسن
آن دیده کور وارد محشر نمی شود