حضرت علی (ع) می فرماید :

زندگی کردن با مردم این دنیا همچون دویدن در گله اسب است..

تا میتازی با تو میتازند.

زمین که خوردی، آنهایی که جلوتر بودند.. هرگز برای تو به عقب باز نمیگردند.

و آنهایی که عقب بودند، به داغ روزهایی که میتاختی تورا لگد مال خواهند کرد!

در عجبم از مردمی که بدنبال دنیایی هستند که روز به روز از آن دورتر میشوند

وغافلند از آخرتی که روز به روز به آن نزدیکتر میشوند..

توجه :خیلی از دوستان ذیل همین مطلب نظر گذاشتن و سند این روایت رو خواستن،در وهله اول ممنون از توجه شما دوستان و دوم اینکه من سندی برای این مطلب پیدا نکردم ، پس صلاح دیدم مطلب رو حذف نکنم اما توجه بدم که سندی براش ندارم .یا علی ع